Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenia czy braku jednolitego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu utrudniają funkcjonowanie i są źródłem problemów.

Problemy te mogą dotyczyć między innymi postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne). Psychoterapia, w tym psychoterapia grupowa, pomaga odbudować zaufanie do siebie i innych. Zwiększa świadomość świata emocji i potrzeb, a także destrukcyjnych schematów zachowań. Otwiera drzwi do zmiany, umożliwia planowanie i wdrażanie zmian poza grupą terapeutyczną.

Jesteśmy w trakcie zbierania grupy terapeutycznej dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Grupa będzie miała spotkania online. Spotkania odbywać się będą w małych grupach raz w tygodniu, w czwartki, w godzinach 19.15-20.45

Termin pierwszego spotkania zostanie wyznaczony, gdy zbierze się minimalna liczba chętnych.

Koszt jednej sesji wynosi 110 zł (płatne za miesiąc z góry). Przed przystąpieniem do grupy niezbędne jest spotkanie konsultacyjne. Koszt konsultacji – 130 zł

Przewidywany czas trwania spotkań grupy: 12 miesięcy.

Grupę prowadzi psycholog i psychoterapeuta Dominika Bielecka

Zapisy i informacje: info@wgp.org.pl lub pod numerem telefonu (22) 402 88 89