W Warszawskiej Grupie Psychologicznej prowadzimy warsztaty i treningi rozwoju osobistego.

Treningi psychologiczne

To spotkania, które mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych uczestników treningu. Trening prowadzi trener rozwoju osobistego. Podczas treningu stosuje się metody oparte na doświadczaniu i eksperymentowaniu z nowymi zachowaniami. Najpopularniejszy jest trening interpersonalny, podczas którego uczestnicy doświadczają swojego funkcjonowania w grupie. Poznają sposoby, jak budować relacje. Odkrywają emocje, które towarzyszą im w trakcie kontaktów z innymi.

Inne formy treningu to np. trening asertywności, budowania pewności siebie czy komunikacji interpersonalnej. Treningi to najczęściej kilkudniowe spotkania.

Warsztaty psychologiczne

To spotkania służące rozwojowi osobistemu, oparte na psychoedukacji z elementami różnych ćwiczeń. Dotyczą konkretnego tematu, np. radzenia sobie ze złością, radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem. Celem jest rozwinięcie pewnych umiejętności. Warsztaty zawierają część teoretyczną i część praktyczną. Mogą być jedno- lub kilkudniowe. Mogą też być cyklicznymi spotkaniami.