1| Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „stroną” lub „serwisem”) jest prowadzona przez WGP Monika Dreger z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej „WGP” lub „Właścicielem”).
 2. Korzystanie ze strony wgp.org.pl jest nieodpłatne i ogólnie dostępne.
 3. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

2| Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność WGP lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody WGP użytkownik strony nie może:
 4. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 5. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 6. Treść strony
 7. Żaden ze znajdujących się na stronie www.wgp.org.pl artykułów, postów zamieszczanych na blogach funkcjonujących w ramach serwisu ani wymiana informacji drogą poczty elektronicznej z osobami odwiedzającymi serwis nie mogą być traktowane jako świadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ani jako udzielanie konsultacji specjalistycznych. Użyte na stronach serwisu www.wgp.org.pl zwroty „porady psychologiczne” i „pomoc psychologiczna” powinny być interpretowane tożsamo i być traktowane jako wsparcie. Nie mogą być traktowane na równi z poradami psychologicznymi udzielanymi przez powołane dotego jednostki i instytucje.

3| Odpowiedzialność

 1. Administracja i Właściciel serwisu informują, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia zagrożenia zdrowia lub życia Użytkownika, mają obowiązek zgłosić numer IP oraz treść postu Policji.
 2. Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za włamania hakerskie prowadzące dopozyskania danych użytkowników i ich postó
 3. Właściciel i administracja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z serwisu w sposób sprzeczny z zaleceniami regulaminu, oraz za zamieszczaną przez nich treść.
 4. Niniejszy regulamin może ulegać modyfikacjom.
 5. Administracja serwisu oraz zespół redakcyjny zastrzegają sobie prawo do usuwania treści, októrych mowa w postanowieniach niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania dostępu do serwisu osobom łamiącym w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu.
 6. Ocena czy powyższy regulamin został naruszony przez użytkownika w jakimkolwiek jego punkcie oraz w jakim stopniu zależy tylko i wyłącznie od administracji i Właściciela serwisu.

4| Udostępnione informacje

 1. Udostępnienie informacji lub materiałów Właścicielowi jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
 2. Właściciel nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu administracji.

5| Ochrona danych

 1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Właścicielowi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych i polityką prywatności.

6| Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

tel. 504644584

mdreger@wgp.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI