W Warszawskiej Grupie Psychologicznej świadczymy Państwu pomoc w następujących formach:

Konsultacje psychologiczne

Czasami trudno zdecydować się, u jakiego specjalisty należy szukać pomocy i jaką formę wsparcia wybrać. Dlatego zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, po którym zaproponujemy rodzaj i formę pomocy dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Dowiedz się więcej

Psychoterapia

Pomaga w odzyskaniu równowagi psychicznej i emocjonalnej, ale też somatycznej (cielesnej). Psychoterapia może być również sposobem poznawania siebie lub wspomagania rozwoju osobistego.

Dowiedz się więcej

Terapia par

Nie trzeba być formalnie małżeństwem, aby skorzystać z terapii par. Nie ma znaczenia także staż bycia w związku czy płeć partnerów. Podstawowym warunkiem uczestniczenia w terapii par jest gotowość do pracy i zmian obu stron.

Dowiedz się więcej

Terapia rodzin

Często aby zmienić relacje rodzinne potrzebne jest zaangażowanie wszystkich członków rodziny. Terapia to okazja do zrozumienia osób bliskich, zmiany sposobów funkcjonowania, okazywania uczuć, wspierania się czy poprawy komunikacji.

Dowiedz się więcej

Terapia grupowa i grupy wsparcia

Regularne spotkania w niewielkich grupach, w zależności od rodzaju trudności. Prowadzone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów.

Dowiedz się więcej

Psychologia dzieci i młodzieży

Konsultacje, diagnoza, terapia i poradnictwo dla dzieci i rodziców prowadzone przez psychologów dziecięcych oraz psychologów i psychoterapeutów pracujących z młodzieżą.

Dowiedz się więcej

Psychiatria

Konsultacje i poradnictwo psychiatryczne prowadzone przez lekarza psychiatrę.

Dowiedz się więcej

Seksuologia

Konsultacje, poradnictwo i terapie seksuologiczne prowadzone przez psychologa seksuologa.

Dowiedz się więcej

Mediacje rodzinne i rozwodowe

Mediacje rodzinne są procedurą rozwiązywania konfliktów, w której bezstronna i neutralna osoba mediatora towarzyszy stronom w procesie zawierania porozumienia. Mediator pomaga w zdefiniowaniu spornych kwestii, określeniu potrzeb i interesów obu stron, a w efekcie w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Dowiedz się więcej

E-pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna przez Internet, w formie poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji. Rodzaj wsparcia dedykowany szczególnie osobom, które nie mają dostępu do stacjonarnej pomocy psychologicznej, mieszkającym za granicą oraz osobom niepełnosprawnym.

Dowiedz się więcej

Warsztaty i treningi rozwoju osobistego

Warsztaty i treningi rozwoju osobistego tworzone i prowadzone przez psychologów i trenerów WGP. Są wśród nas trenerzy o różnych specjalizacjach: psychologowie, psychologowie pracujący z dziećmi i młodzieżą, psychoterapeuci, pedagodzy i inni, którzy opracowują i prowadzą poszczególne projekty.

Dowiedz się więcej