W Warszawskiej Grupie Psychologicznej pomagamy między innymi w następujących trudnościach:

kobieta podczas terapii u psychoterapeuty

DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików

DDA to osoby, które dorastały w rodzinach dysfunkcyjnych. W rodzinach, w których był problem alkoholowy, często przemoc fizyczna i psychiczna i rodziny te w znaczny sposób wypaczyły ich pogląd na świat i siebie. Czasami szerzej, zamiast terminu DDA używa się DDD – Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych.

Dowiedz się więcej

Depresja

Depresja jest chorobą całego organizmu. Wpływa na zdrowie fizyczne, samopoczucie, myślenie i zachowanie człowieka. Jest to coś więcej niż długotrwałe odczuwanie smutku. W wielu przypadkach prowadzi do zobojętnienia, uczucia pustki, poczucia braku własnej wartości i apatii, także do utraty zdolności do czerpania przyjemności z codziennych zajęć oraz do nasilonej drażliwości, nerwowości, a czasem wręcz agresji.

Dowiedz się więcej
kobieta siedząca nad jeziorem 2
kobieta zasłaniająca twarz dłonią 2

Przemoc

Za przemoc uważamy jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub bezczynność jednej osoby (ale też instytucji lub społeczeństwa) wobec drugiej, które narusza jej prawa lub dobra osobiste. Osoba będąca sprawcą przemocy ma wyraźną przewagę (w sferze fizycznej, psychicznej, zawodowej, materialnej czy społecznej) nad ofiarą zmuszając ją do podporządkowania się własnym życzeniom i oczekiwaniom.

Dowiedz się więcej

Stres

Stres jest naturalną i nieunikniona częścią naszego życia. To biologiczna reakcja organizmu na codzienne wyzwania i zmiany życiowe – i te pozytywne i te negatywne – bo stresujący jest zarówno pierwszy dzień w pracy jak i jej utrata. Jednym ze sposobów na udane życie jest umiejętne radzenie sobie ze stresem. To nie sam stres jest niebezpieczny dla człowieka, ale sposób w jaki na niego reagujemy.

Dowiedz się więcej
zamartwiająca się kobieta siedząca przy stoliku
maszyny w kasynie

Uzależnienie

Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy bądź stara się za wszelka cenę ukryć fakt, iż traci kontrolę nad swoim zachowaniem oraz życiem. Nie widzi/nie chce widzieć, że jej postępowanie sprawia wiele problemów i wyrządza krzywdę bliskim.

Dowiedz się więcej

Współuzależnienie

Nadużywanie alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej przez jedną osobę w rodzinie wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny jako całości. Powoduje szkody osobiste każdego z jej członków – zarówno dorosłych jak i dzieci. Szkodliwe picie alkoholu, a zwłaszcza uzależnienie, rodzi bardzo poważne konsekwencje psychologiczne, społeczne oraz materialne. Prowadzi do dezorganizacji rodziny lub jej rozpadu.

Dowiedz się więcej
kobieta siedząca na kanapie podczas konsultacji psychologicznej
kobieta w za dużych spodniach

Zaburzenia odżywiania

Do najczęściej opisywanych zaburzeń odżywiania należą: anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie się. Zaburzenia te są groźne dla zdrowia, a czasami nawet życia chorej osoby. Dlatego też w przypadku tych chorób niezbędna jest pomoc psychologiczna w postaci psychoterapii, często też pomoc psychiatryczna.

Dowiedz się więcej