Uzależnienie to nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy bądź stara się za wszelka cenę ukryć fakt, iż traci kontrolę nad swoim zachowaniem oraz życiem. Nie widzi/ nie chce widzieć, iż sprawia wiele problemów. Zachowanie i postępowanie osoby uzależnionej staje się nawykiem.

Główne objawy uzależnienia opisywane są w następujący sposób:

  • dane zachowanie szybko staje się nawykowe
  • jest częste, regularne i stereotypowe
  • zajmuje znaczną część czasu
  • jest przyczyną problemów zdrowotnych, finansowych, zawodowych, małżeńskich i innych
  • ma charakter przymusu wewnętrznego i trudno je przerwać
  • występuje zespół abstynencyjny, po odstawieniu substancji, lub zaprzestaniu kontaktu z daną sytuacją

Nałóg wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie osoby uzależnionej, ale również na jej zachowania społeczne. Z uzależnienia mogą wynikać kłopoty w pracy, rozpad związku małżeńskiego lub innej struktury o charakterze rodzinnym, zanik więzi rodzic – dziecko czy dziecko – dziecko. Może wiązać się z problemami finansowymi. Na ogół cierpi także rodzina i bliscy osoby uzależnionej, uwikłani w jej nałóg.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje uzależnienia od:

  • alkoholu (alkoholizm)
  • narkotyków (narkomania) / dopalaczy
  • papierosów (nikotynizm)
  • komputera/Internetu (siecioholizm)
  • gier komputerowych
  • oglądania telewizji
  • hazardu
  • leków (lekomania)
  • seksu (seksoholizm)
  • opalania się (tanoreksja)
  • diety (ortoreksja)
  • pracy (pracoholizm)
  • podejmowania aktywności fizycznej
  • kupowania (zakupoholizm)
  • jedzenia (kompulsywne objadanie się)
  • słodyczy