Zmiany związane z rozwodem powodują ogromny stres, a w konsekwencji problemy zdrowotne (nawet zawał serca), często także depresję. Rozwód to skomplikowany i wieloaspektowy proces, który rozpoczyna się często na długo przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu, a kończy się nie wcześniej niż dwa lata po owym orzeczeniu. Tyle bowiem trwa szczególna sytuacja psychologiczna osób rozwodzących się.

Poradnictwo rozwodowe musi także uwzględnić problemy emocjonalne dzieci. Badania pokazują, że najsilniejsze reakcje emocjonalne pojawiają się u dzieci, które o rozwodzie rodziców dowiadują się nagle i niespodziewanie. W takich sytuacjach pojawia się ogromny żal, a czasami bunt przeciwko rodzicom (z ucieczkami z domu włącznie), czasami starsze dzieci podejmują decyzję o odejściu z domu i rozpoczęciu życia na własny rachunek. Wyniki tych badań zgodne są wynikami badań nad reakcją na nagle pojawiający się stres.

Wiele osób brak powiadomienia dzieci o sytuacji w domu tłumaczy chęcią ich chronienia oraz oszczędzaniem im przykrości. Na ogół są to tłumaczenia mające ukryć poczucie winy i lęk przed spontaniczną i naturalną reakcja dziecka. Poinformowanie dziecka o realnej sytuacji w domu może zażegnać część konfliktów. Napiętej sytuacji w domu nie da się bowiem ukryć, a dzieci, nie wiedząc co się dzieje, żyją w ciągłym napięciu. Jeszcze gorzej jeśli dzieci uznają, że to one są powodem konfliktów, a w konsekwencji separacji i rozwodów. Mogą tak przypuszczać, jeśli nie są informowane o realnych przyczynach rozpadu małżeństwa rodziców.

 

Chcąc wesprzeć pary rozstające się oraz dzieci, które doświadczają rozstania rodziców stworzyliśmy kompleksowy program pomocy osobom w konflikcie okołorozwodowym, który obejmuje: