Spotkanie z psychologiem może mieć charakter jednorazowej wizyty-porady. W innych wypadkach mogą być potrzebne systematyczne spotkania czy terapia. Integralną częścią terapii dziecka jest praca z rodzicami. Warszawska Grupa Psychologiczna współpracuje z psychologami dziecięcymi oraz z psychologami i psychoterapeutami pracującym z młodzieżą.

Pomagamy dzieciom oferując:

 • Konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (rozwój dysharmonijny bądź opóźniony):
 • Poradnictwo dla rodziców dzieci z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego (wcześniaki, dzieci z zagrożonej ciąży, z problemami w okresie okołoporodowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego)
 • Konsultacje dla dzieci z problemami adaptacyjnymi (kłopoty ze spaniem, jedzeniem, adaptacją do nowych sytuacji np. narodziny rodzeństwa, pójście do przedszkola, zmiana sytuacji rodzinnej)
 • Konsultacje i porady dla rodziców i dzieci z problemami z zakresu:
  – trudności szkolnych
  – dojrzałości szkolnej
  – trudności wychowawczych
  – nerwic
  – ADHD
  – zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia)
  – niskiej samooceny
 • Diagnoza z wykorzystaniem metod testowych:
  – diagnoza rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
  – diagnoza dojrzałości szkolnej
  – diagnoza poziomu inteligencji
  – diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii
  – diagnoza trudności szkolnych
 • Zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi, rozwijające myślenie twórcze, zajęcia metodą Dennisona.

Pomagamy młodzieży oferując pomoc w sytuacji:

 • depresji
 • stresu
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów wychowawczych
 • problemów emocjonalnych (u osób dorosłych, młodzieży i dzieci)
 • problemów z nadwagą i otyłością