PORADNIA PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA MOKOTOWIE, URSYNOWIE I WILANOWIE

W naszej poradni pracuje zespół doświadczonych specjalistów, m.in psychologów dziecięcych, gotowych pomóc Twojemu dziecku w trudnych sytuacjach życiowych.
Dzieci i młodzież często napotykają na wyzwania emocjonalne, społeczne i edukacyjne, które mogą wpływać na ich dobre samopoczucie i rozwój. Warszawska Grupa Psychologiczna na Mokotowie i w Wilanowie współpracuje z doświadczonymi psychologami dziecięcymi oraz z psychologami i psychoterapeutami pracującymi z młodzieżą. Spotkanie z psychologiem dziecięcym może mieć charakter jednorazowej wizyty-porady, natomiast w poważniejszych sytuacjach może być potrzebna terapia. Integralną częścią terapii dziecka jest praca z rodzicami.
Oferujemy szeroki zakres usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wieku pacjentów. Bez względu na to, czy Twoje dziecko ma trudności szkolne, problemy emocjonalne, nieporozumienia w relacjach z rówieśnikami lub inne problemy, nasi specjaliści są gotowi, aby pomóc. W naszej przyjaznej i bezpiecznej atmosferze poradni na Mokotowie i Wilanowie staramy się stworzyć warunki, które sprzyjają otwartej komunikacji, zrozumieniu i współpracy.

Pomagamy dzieciom oferując:

 • Konsultacje i porady dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (rozwój dysharmonijny bądź opóźniony):
 • Poradnictwo dla rodziców dzieci z grupy ryzyka ciążowo-okołoporodowego (wcześniaki, dzieci z zagrożonej ciąży, z problemami w okresie okołoporodowym, z zaburzeniami napięcia mięśniowego)
 • Konsultacje dla dzieci z problemami adaptacyjnymi (kłopoty ze spaniem, jedzeniem, adaptacją do nowych sytuacji np. narodziny rodzeństwa, pójście do przedszkola, zmiana sytuacji rodzinnej)
 • Konsultacje i porady dla rodziców i dzieci z problemami z zakresu:
  – trudności szkolnych
  – dojrzałości szkolnej
  – trudności wychowawczych
  – nerwic
  – ADHD
  – zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia)
  – niskiej samooceny
 • Diagnoza z wykorzystaniem metod testowych:
  – diagnoza rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
  – diagnoza dojrzałości szkolnej
  – diagnoza poziomu inteligencji
  – diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii
  – diagnoza trudności szkolnych
 • Zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka, relaksacyjne, poprawiające koncentrację uwagi, rozwijające myślenie twórcze, zajęcia metodą Dennisona.

nastolatka podczas wizyty u psychologa dla dzieci i młodzieży

Pomagamy młodzieży oferując pomoc w sytuacji:

 • depresji
 • stresu
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów wychowawczych
 • problemów emocjonalnych (u osób dorosłych, młodzieży i dzieci)
 • problemów z nadwagą i otyłością

Serdecznie zapraszamy na konsultację z psychologiem dziecięcym. Oczekujemy Państwa w jednej z naszych poradni na Mokotowie (Służew/Ursynów) lub Wilanowie.