Psychiatra, to wykwalifikowany specjalista medyczny z zakresu psychiatrii, posiadający dyplom ukończonych studiów medycznych oraz specjalizację w tej dziedzinie. Jego kompetencje obejmują prowadzenie farmakoterapii, wystawianie zwolnień lekarskich oraz skierowań do szpitala.

PSYCHIATRIA – KONSULTACJE I TERAPIA

Warszawska Grupa Psychologiczna nawiązała współpracę z doświadczonym lekarzem psychiatrą. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji i poradnictwa psychiatrycznego dla osób borykających się z różnorodnymi problemami, takimi jak:

  • zaburzeń nerwicowych
  • depresji
  • uzależnień
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia)
  • psychoz

Nasi specjaliści służą pomocą i troską, wspierając każdego pacjenta na drodze do zdrowia psychicznego.