Psychiatra to osoba, która ukończyła ogólne studia medyczne i zrobiła specjalizację z psychiatrii. Ma uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wystawiania zwolnień lub skierowań do szpitala.

Warszawska Grupa Psychologiczna współpracuje z lekarzem psychiatrą. Zapraszamy do skorzystania z konsultacji i poradnictwa psychiatrycznego osoby z problemami z zakresu:

  • zaburzeń nerwicowych
  • depresji
  • uzależnień
  • zaburzeń odżywiania (anoreksja i bulimia)
  • psychoz