Anna Penkin

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Jest absolwentką psychologii klinicznej i zdrowia. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplom psychoterapeuty uzyskała w ramach studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii działającej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach staży klinicznych w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, czy Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Pracowała m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego „CePeLek”, współpracowała z Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej w Warszawie oraz przy programie AWFiS w Gdańsku „SIOKO – silna i odporna kadra olimpijska”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Swoje kompetencje wzbogaca regularnie uczestnicząc w konferencjach i seminariach dla psychoterapeutów.

Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, który pozwala na elastyczne dostosowanie się do indywidualnych potrzeb i problemów osób zgłaszających się po pomoc. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje do pomagania w ramach terapii indywidualnej i grupowej, treningów relaksacyjnych i warsztatów. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się zwłaszcza w obszarze zaburzeń odżywiania, nastroju, lękowych i związanych ze stresem. Ważne miejsce w jej pracy zajmuje terapia osób dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych, w tym zwłaszcza Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Posiada również bogate doświadczenie w pracy z innymi problemami i zaburzeniami.

Psychoterapia stanowi dla niej możliwość doświadczania uzdrawiającej bliskości z drugim człowiekiem, ważnej zarówno dla osoby korzystającej z pomocy, jak również jej samej. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów