Katarzyna Piasecka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka wydziału psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Ośrodka Terapeutyczno – Szkoleniowego „INTRA” w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuje w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, integrującym różne podejścia terapeutyczne.

Zajmuje się terapią dorosłych borykających się z nadmiarowym lękiem, depresją, życiowymi kryzysami oraz trudnościami w relacjach. Swoją pracę stale poddaje superwizji, a także nieustannie wzbogaca swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą przyczyn trudności dzieci i ich rodzin, a także udziela wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży oraz rodzicom. Prowadzi Treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców. Prowadziła adaptacje społeczne osób z autyzmem organizowane przez Stowarzyszenie Terapeutów.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Placówka: WGP Wróbla