Szkolenie wprowadzające w praktykę uważności Mindfulness i podejścia współczucia Compassion

 

Trening uważności/Mindfulness uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem i trudnościami w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu i znacznie podnosi jakość życia. Podczas szkolenia uczymy się budowania wewnętrznego spokoju i skupienia, akceptacji dla samych siebie i świata wokół oraz rozwijamy postawę łagodności i współczucia. Ćwiczymy obserwację oddechu, ciała, umiejętność bycia w chwili obecnej w różnorodnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie w trudnych i stresujących momentach w życiu, a także w relacjach z ludźmi i w relacji do samego siebie. W programie znajduje się także łagodna forma uważnej jogi, ćwiczenia oddechowe, równoważące, energetyzujące.

Zapraszamy psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów oraz studentów psychologii (V rok) na szkolenie złożone z 8 tematycznych spotkań.

Tematy poszczególnych spotkań:

1. Wprowadzenie do uważności Mindfulness i współczucia Compassion oraz do pracy z oddechem. Techniki uspokajania umysłu, koncentracji, skupienia.
2. Postrzeganie świata i postrzeganie siebie. Aspekt osobisty i w pracy profesjonalisty. Umysł konceptualny a czysta świadomość niekonceptualnego umysłu. Metody rozróżniania umysłu od natury umysłu. Rozwijanie otwartości – konsekwencje i zastosowanie.
3. Uważny i współczujący kontakt z ciałem i uważny ruch.
– Świadomość własnych granic.
– Rola ciała w praktyce formalnej i nieformalnej.
– Kwestia synchronizacji ciała, oddechu i umysłu.
– Aplikacje w pracy z innym człowiekiem.
4. Uważna praca ze stresem i redukcja stresu oraz metody odbudowywania utraconych zasobów. Rola oddechu.
Jak przestać myśleć, jak uwolnić się od problemu nadmiernego myślenia – techniki.
5. Uważność na myśli – życie w głowie a równowaga psychofizyczna. Jak przestać myśleć, jak uwolnić się od problemu nadmiernego myślenia – techniki.
6. Uważność i współczucie a emocje – jak radzić sobie z trudnymi emocjami i jak rozwijać emocje pozytywne w aspekcie Mindfulness i Compassion.
7. Uważność w relacjach międzyludzkich. Ćwiczenia, metody.
8. Dobrostan psychofizyczny a uważność – jak podnieść jakość życia za pomocą Mindfulness i Compassion Spojrzenie wstecz i perspektywy rozwoju. Zastosowania zdobytej wiedzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Zdobędziesz wiedzę na temat genezy, historii, podstaw teoretycznych, filozofii i praktyki uważności Mindfulness i Compassion. Poznasz fakty i mity na temat Mindfulness i Compassion.
 • Nauczysz się świadomego kierowania uwagi, rozwijania skupienia, koncentracji, wewnętrznego spokoju – nauczysz się metod i technik z tym związanych
 • Przyswoisz sobie teorię i metody rozwijania życzliwego podejścia, współczucia (Compassion) do siebie, innych, czy własnych przeżyć wewnętrznych, jak np. emocje
 • Nauczysz się metod i technik rozwijania samoświadomości. Nauczysz się jak odróżniać umysł konceptualny od natury umysłu.
 • Poznasz teorię i praktykę świadomej pracy z oddechem, korzystania z jego mocy, potencjału, wpływu na równoważenie organizmu, emocji czy stresu
 • Nauczysz się jak bardzo głęboko się relaksować i przenosić zrelaksowane podejście do sytuacji codziennych
 • Przyswoisz sobie teorię i nauczysz się jak praktycznie dbać o równowagę w życiu
 • Dostaniesz do dyspozycji sposoby czy techniki rozwoju otwartości
 • Nauczysz się jak pracować uważnie z ciałem, nawiązywać z nim lepszy kontakt, dbać o ciało ale także o higienę własnego umysłu
 • Poznasz sposoby uważnego i pełnego współczucia radzenie sobie z emocjami, stresem, trudnościami, cierpieniem ale także sposoby rozwijania pozytywnych emocji czy jakości, które wspierają Twój rozwój.
  Poznasz sposoby integrowania praktyki formalnej z życiem codziennym i nauczysz się tego jak stosować zdobytą wiedzę i narzędzia w pracy profesjonalisty
 • Dostaniesz materiały drukowane, dodatkowe materiały na mail, oraz nagrania audio z sesjami prowadzonymi przez nauczyciela, do praktyki samodzielnej

Szkolenie jest programem autorskim opartym na podstawowych metodach rozwijania uważności obecnych na kursie 8-tygodniowym MBSR. Praca w trakcie warsztatu polega na cotygodniowych spotkaniach grupowych prowadzonych przez trenera oraz indywidualnej pracy w domu.
Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do nagrań audio, z sesjami prowadzonymi przez nauczyciela, do praktyki domowej oraz materiały szkoleniowe. W przypadku zainteresowania uczestników, przewidujemy kolejne moduły, rozwijające wiedzę, umiejętności i praktykę zdobytą na pierwszym szkoleniu.

Prowadzący

Cezary Skura, 43 lata. Psycholog społeczny, psycholog szkolny, absolwent Uniwersytetu SWPS (także specjalność: psychoterapia i psychologia twórczości), psychoterapeuta w procesie kształcenia, w podejściu Gestalt, które to podejście bazuje między innymi na uważności „tu i teraz”.

Odbył szkolenie nauczycielskie dla trenerów/nauczycieli MBSR/MBCT, według programu The Institute for Mindfulness-Based Approaches w Niemczech. Jest członkiem komisji etyki Polskiego Towarzystwa Mindfulness, a także członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR/MBCT Współpracuje z Uniwersytetem SWPS, Instytutem Uważności i Psychoterapii ,Mindfulness Inside, Fundacją Etoh oraz ośrodkiem psychoterapeutycznym w Pruszkowie. Stworzył i rozwija projekt „Pracownia Mindfulness i Compassion”. Uważnością, psychologią, psychoterapią, medytacją, czy szeroko pojętym samorozwojem zajmuje się od ok. 20 lat i w ramach tych podejść prowadzi kursy, szkolenia, warsztaty i sesje indywidualne.

Współprowadził pierwszy w Polsce projekt „Mindfulness i akceptacja w zmianie zachowania” na Uniwersytecie SWPS, dwie edycje warsztatów otwartych w ramach koła naukowego Uniwersytetu SWPS oraz Strefy Psyche. Obecnie prowadzi trening Mindfulness i Compassion, na studiach podyplomowych Uniwersytetu SWPS. Ma na swoim koncie wiele edycji kursów 8-tygodniowych MBSR, szereg warsztatów i sesji indywidualnych.

Informacje dodatkowe

Miejsce: Poradnia Warszawskiej Grupy Psychologicznej – WGP Czerska (Dolny Mokotów) – ul. Czerska 18 lok. 130 (VI klatka VII piętro).
Termin: Planujemy rozpoczęcie szkolenia 16 września 2017 roku. Każde z ośmiu cotygodniowych spotkań trwa 3 godziny (w godz. 10.00-13.00). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia, jeżeli nie zbierze się odpowiednia liczba chętnych. Planowane terminy spotkań: 16 września, 30 września, 7 października, 14 października, 28 października, 4 listopada, 18 listopada, 25 listopada.
Cena: Koszt szkolenia to 1450,00 zł (1783,50 zł z VAT)
Informacje i zapisy: szkolenia@wgp.org.pl lub tel. (22) 402 88 89. Informacje dotyczące WGP oraz dojazdu na miejsce szkolenia znajdują się na stronie Warszawskiej Grupy Psychologicznej