Poszukujemy seksuologa (psychologa)

Warszawska Grupa Psychologiczna podejmie współpracę z seksuologiem (psychologiem). Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Prosimy o dołączenie do nadsyłanych ofert klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”
CV ze zdjęciem prosimy kierować na adres: sekretariat@wgp.org.pl

Prosimy o wpisanie w temacie maila: “Seksuolog”.

Zapraszamy!