Przemoc ma wiele form i może występować wszędzie – niezależnie od kręgu kulturowego

Przemoc ma wiele form i może występować wszędzie – niezależnie od kręgu kulturowego

Za przemoc uważamy jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub bezczynność jednej osoby (ale też instytucji lub społeczeństwa) wobec drugiej, które narusza jej prawa lub dobra osobiste. Osoba będąca sprawcą przemocy ma wyraźną przewagę…

Czytaj więcej