Wobec nadchodzących zmian w systemie edukacji, nauczycieli szkół podstawowych czeka wiele wyzwań związanych z pracą z młodzieżą w wieku nastoletnim. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z propozycją warsztatów, które prowadzą doświadczeni psychologowie pracujący z dziećmi i młodzieżą w wieku gimnazjalnym.

Adolescencja pochodzi od łacińskiego czasownika adolescere, oznaczającego „rosnąć” lub „zbliżać się do pełnej dojrzałości”. Dojrzewanie obejmuje zarówno rozwój fizyczny jak i psychiczny. Dojrzałości umysłowej powinna towarzyszyć dojrzałość emocjonalna i społeczna. Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychospołecznej właśnie w tym okresie dokonuje się wiele zmian dotyczących m.in. zmiany w zakresie obrazu siebie, poczucia tożsamości osobistej i społecznej. Tworzą się nowe wzorce relacji interpersonalnych. Nabywane są nowe doświadczenia osobiste i społeczne, kształtuje się poczucie własnej kompetencji. Nastolatek osiąga w tym okresie nowy status społeczny, a tym samym zwiększają się jego możliwości osiągania celów, otrzymywania wzmocnień i kształtowania nowych zachowań.

Prawidłowe przejście okresu dojrzewania, ukształtowanie przystosowawczych, prorozwojowych celów i wartości, nauczenie się adekwatnych sposobów radzenia sobie i rozwiązywania problemów może być gwarancją indywidualnego rozwoju, dobrego przystosowania społecznego, zdrowia.W tym kontekście szczególnie ważne wydaje się psychologiczne rozpoznanie i analiza problemów psychospołecznych wieku dorastania. Zrozumienie społecznych i psychologicznych uwarunkowań pomaga przewidywać, zrozumieć i przeciwdziałać zaburzeniom przystosowania społecznego, rozwoju osobistego, czy funkcjonowania psychicznego młodzieży.

Zapraszamy więc szkoły do skorzystania z doświadczenia psychologów pracujących z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimanzjalną i udziału w warsztatach dla nauczycieli szkół podstawowych dotyczących pracy z nastolatkiem.

Warsztaty trwają 4 godziny zegarowe, prowadzone są przez Kamilę Biernacką-Nowak oraz Dominikę Bielecką.
Koszt warsztatów to 984,00 zł (zawiera 23% VAT).

Zapraszamy do kontaktu pod adresem info@wgp.org.pl lub telefonicznie pod numerem 504 644 584