Maria Filipczak

Psycholog, mediator, diagnosta – przyjmuje wyłącznie online

Ukończyła specjalizację Psychologia Kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych z Mediacji i Negocjacji w Warszawie. Dyplomowany mediator z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m. in.:

  • Profilaktyka uzależnień
  • Przeciwdziałanie przemocy
  • Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja procedury niebieskiej karty
  • Diagnozowanie przyczyn agresji i depresji u dzieci i młodzieży
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m. in. zespół Aspergera)
  • Szkoła dla rodziców – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?
  • Doradztwo zawodowe dla młodzieży i dorosłych

Od 30 lat pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie diagnozuje problemy dzieci i młodzieży oraz prowadzi wsparcie indywidualne dla uczniów ze szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich. Posiada duże doświadczenie w diagnozowaniu oraz prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży z problemem dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Udziela także wsparcia i porad ich rodzinom.

Zajmuje się terapią psychologiczną dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju kryzysów emocjonalnych, niskiej samooceny, depresji, lęków, trudności w relacjach z rówieśnikami. Udziela wsparcia dorosłym doznającym trudności w funkcjonowaniu w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA). Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, przez 20 lat prowadziła wsparcie psychologiczne dla młodzieży, nauczycieli oraz rodziców.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź program psychologii w sporcie