Łukasz Misiuna

Ukończył 6 letni kurs terapii rodzin i psychoterapii indywidualnej w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem prof. B. de Barbaro. Szkolił się w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje w podejściu integracyjnym łącząc podejście systemowe z egzystencjalnym oraz w pracy indywidualnej stosuje podejście egzystencjalne i pracę w oparciu o relację.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię nastolatków a także terapię rodzin i par.

Pracuje, przede wszystkim, z osobami przeżywającymi rozmaite kryzysy życiowe i rozwojowe w tym kryzys utraty i żałoby, a także kryzys tożsamości i kryzys braku celu i sensu własnego życia. Pomaga zrozumieć, uporać się i przejść z jednego etapu życia do kolejnego. Pomaga też osobom po przeżytej traumie oraz osobom z problemami psychosomatycznymi. Pracuje z osobami z zaburzeniami osobowości, z trudnościami w przejawianiu i kontrolowaniu emocji, cierpiącymi z powodu utraty, smutku i samotności.

W pracy z parami i małżeństwami zajmuje się kryzysami związanymi ze zdradą, trudnościami w bliskości, trudnościami w związku w sytuacji pojawienia się dziecka lub innego przełomowego wydarzenia.

Pracował jako psychoterapeuta i terapeuta rodzin w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Azyl” w Kielcach, w Domu Dziecka w Kielcach, w ośrodku psychoterapii Psychomed w Kielcach. Utworzył i kierował świetlicą środowiskową dla dzieci i ich rodzin Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kielcach. Jako terapeuta rodzin pracował w Ośrodku Adopcyjnym w Radomiu. Pracuje jako pedagog i psycholog szkolny w Zespole Szkół im J. Vernea w Kielcach. Od 2001 do 2015 roku był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie prowadził, między innymi, zajęcia dydaktyczne z przedmiotów interwencja kryzysowa oraz kryzys żałoby i straty. Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną.

Pracuje pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem kolektywu Instytut Dobrej Śmierci.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów