Katarzyna Bohomolska

Terapeutka uzależnień

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji, absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Polsko- Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

Ukończyła szkolenia:

 • Studium Terapii Uzależnień w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodziny
 • Praca z grupą i w grupie – integracja podejścia humanistyczno – egzystencjalnego i psychodynamicznego
 • Szkolenie w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Strategie pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc
 • Praca z traumą u osób uzależnionych

Doświadczenie:

 • praca w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • prowadzenie grup dla osób nieradzących sobie ze złością i agresją oraz stosujących przemoc
 • prowadzenie grup dla osób uzależnionych oraz dla osób współuzależnionych.
 • warsztaty umiejętności radzenia sobie ze stresem stosując metody pracy z ciałem
  i oddechem oraz warsztaty z jogą śmiechu.

Prowadzi psychoterapię osób:

 • uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard)
 • żyjących w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
 • wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych ( Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • doświadczających przemocy w rodzinie
 • stosujących przemoc w rodzinie
 • nie radzących sobie ze złością

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

 

 

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychologów pracujących z młodzieżą