Karolina Moraczewska-Borkowska

Psycholog pracujący z dziećmi i dorosłymi

Absolwentka Wydziału Psychologii APS w Warszawie – specjalność psychologia kliniczna oraz Uczelni Nauk Społecznych – przygotowanie pedagogiczne. Certyfikowany Trener TUS oraz Trener TKZ. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy doskonalące z zakresu diagnozy, pomocy psychologicznej, zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Poddaje swoją pracę superwizji.

  • Udziela pomocy rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
  • Prowadzi spotkania o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym, terapeutycznym
  • Wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne
  • Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych oraz Kontroli Złości dla młodzieży i dorosłych.
Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychologów pracujących z młodzieżą