Karolina Budzik

Psycholog, Psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów ukończyła dwie specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia Sądowa. Również w trakcie studiów odbyła praktykę studencką w takich miejscach jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Bielańska Poradnia Rodzinna, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Akademicki Ośrodek Psychoterapii i Oddział Dzienny II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Własne szkolenie odbyła w takich miejscach jak: Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka” Fundacji Dzieci Niczyje. Przeszła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, które jest podyplomowym szkoleniem z psychoterapii rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.

W ramach szkolenia psychoterapeutycznego odbyła staż kliniczny w Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach. Obecnie, odbywa także szkolenie z zakresu seksuologii w Studium Kliniczno-Dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, w celu uzyskania certyfikatu seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W ramach szkolenia seksuologicznego odbyła staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii.

W 2003-2004 roku ukończyła staż zawodowy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Po ukończeniu stażu w „Niebieskiej Linii” pracowała do 2014 roku jako konsultant, dyżurując przy telefonie NL. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA, Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO.

Obecnie, pracuje w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego. Jest także biegłym sądowym w tym zakresie. W KOPD prowadzi również konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, w tym osób dorosłych, które w dzieciństwie doświadczyły nadużycia seksualnego oraz osób w konflikcie okołorozwodowym. Prowadzi też grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym oraz grupy interpersonalne i psychoterapeutyczne dla osób po rozwodzie.

Pracuje psychoterapeutycznie w orientacji psychodynamicznej. Prowadzi także szkolenia dla profesjonalistów na temat przemocy w rodzinie, w tym szczególnie przemocy seksualnej oraz konfliktu okołorozwodowego. W ramach studiów podyplomowych z zakresu seksuologii w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym prowadzi warsztaty dla studentów.

W ramach współpracy z Warszawską Grupą Psychologiczną prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową. Pracuje z osobami, które:

  • doświadczają kryzysu psychicznego, związanego z utratą pracy, rozpadem związku małżeńskiego lub partnerskiego, śmiercią bliskiej osoby, konfliktem rodzinnym
  • przeżywają trudności w relacjach z ludźmi w swoim życiu osobistym bądź zawodowym
  • cierpią z powodu stanów depresji i lęku
  • doświadczają dysfunkcji seksualnych, wpływających na ich współżycie seksualne
  • borykają się z zaburzeniami identyfikacji płciowej
  • przechodzą przez proces coming-outu, czyli ujawniania swojej orientacji homoseksualnej
  • przeżyły nadużycie seksualne w dzieciństwie, wpływające obecnie na ich dorosłe życie
  • są zainteresowane rozwojem osobistym

W WGP prowadzi także psychoterapię rodzinną oraz psychoterapię dla par, które są w związkach małżeńskich oraz par heteroseksualnych i homoseksualnych, będących w związkach nieformalnych i przeżywających kryzys partnerski. Pracuje również z rodzicami i rodzinami, w których dorastające lub dorosłe dziecko przechodzi przez coming-out, ujawniając w rodzinie swoją orientację homoseksualną.

Sprawdź innych psychoterapeutów