Jacek Szefler

Pedagog specjalny, specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychoterapii par.
Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej, Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie rozpoczął szkolenia w Instytucie Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie.  Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami dotkniętymi syndromem DDA, oraz dotyczących osób współuzależnionych.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał pracując do dnia dzisiejszego w Centrum Odwykowym – Poradnia uzależnień i współuzależnienia w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, gdzie prowadzi terapię indywidualnie i grupowo z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, osobami współuzależnionymi , oraz osobami DDA.

Doświadczenie kliniczne zdobywał w Ośrodku Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie.
Prowadzi terapię z osobami z uzależnieniami behawioralnymi, oraz dodatkowo prowadzi terapię par.

Na bieżąco swoją pracę poddaję superwizji.

Pracuję w nurcie integracyjnym korzystając z doświadczeń i technik terapeutycznych dostosowanych do potrzeb pacjenta.
“Terapia to dla mnie zawsze proces skoncentrowany na osobie klienta, gdzie każdy ma naturalną tendencję do rozwoju i zdrowia psychicznego”

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów