Gabriela Bajkowska

Psycholog

Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie szkoły podyplomowej na kierunku psychosomatyka na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii to efekt zarówno praktyk, jak i ciągłego kształcenia się. Podczas studiów odbyła praktyki związane z treningiem Mindfulness. Program oparty na treningu Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) koncentrował się na rozwijaniu umiejętności uważności jako treningu metapoznawczego, łącząc go z komponentami rozwijania akceptacji, empatii i współczucia.  W ramach praktyk pogłębiała także swoje umiejętności w zakresie diagnostyki psychologicznej w praktyce klinicznej.

W pracy z pacjentami podchodzi indywidualnie do każdego przypadku. Istotne jest budowanie bezpiecznej relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Jej celem jest pomóc pacjentom zrozumieć i przezwyciężyć trudności emocjonalne oraz dążyć do ich psychospołecznego dobrostanu.

Zajmuje się wsparciem osób w procesie samorozwoju i odnajdywania równowagi emocjonalnej, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychosomatycznymi.

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych trenerów