Ewa Wasińska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii – Studium Terapii Rodzin organizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie.

Ukończyła szkolenia:

 • Studium Pomocy Psychologicznej
 • Studium Terapii Uzależnień
 • Proces grupowy i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA
 • Strategie pomocy psychologicznej dla członków rodzin dysfunkcyjnych
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości
 • Wykorzystanie Terapii Schematów w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA
 • W stronę profesjonalizacji terapii młodych DDA

Doświadczenie zdobywała odbywając staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach, Poradni Specjalistycznej MOP – udział w terapii rodzin, pracując w poradniach terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i Oddziale Leczenia Abstynencyjnych Zespołów Alkoholowych.

Prowadzi psychoterapię osób:

 • uzależnionych (alkohol, narkotyki, hazard)
 • żyjących w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
 • wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych ( Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
 • doświadczających przemocy w rodzinie
 • z zaburzeniami odżywiania
 • doświadczających problemów w związkach (systemowa terapia rodzin, małżeństw, par)

Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Sprawdź innych terapeutów