Anna Rudio

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Sądowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Interwencji Kryzysowej. Swoje doświadczenie zawodowe doskonaliła pracując między innymi w służbach mundurowych, poradniach zdrowia psychicznego oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała odbywając staże kliniczne w:

  • Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie
  • Poradni Zdrowia Psychicznego w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Vitamed w Warszawie

Prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczno – egzystencjalna. Pracuje z osobami dorosłymi, które mierzą się z lękiem, trudnościami w relacjach z ludźmi, doświadczają kryzysów życiowych, depresji, cierpią z powodu smutku, niskiej samooceny, doświadczają trudności w pracy zawodowej, cierpią z powodu bolesnych przeżyć z dzieciństwa. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Sprawdź innych psychoterapeutów