Wojciech Święcicki

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta Uzależnień

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznej (posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień).

Obecnie uczestniczy w 3-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Szkole Psychoterapii Humanistycznej Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradniach Leczenia Uzależnień oraz Oddziałach Dziennych i Całodobowych. Odbyła staż kliniczny w Stowarzyszeniu ELEUTERIA, Stowarzyszeniu MONAR, Thames Reach w Londynie oraz na Oddziale Psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim.

Pracowała także z dziećmi i młodzieżą prowadząc różne kursy i warsztaty. Od kilku lat pracuje w CO SPZOZ prowadząc terapię indywidualną i grupową a także warsztaty z zakresu m.in. komunikacji, własnej wartości czy pracy z emocjami.

Pracuje z osobami, które:

  • są uzależnione
  • wychowały się w rodzinie z problemem uzależnienia (DDA) lub obecnie przebywają w takiej relacji (współuzależnionych)
  • cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, osobowości
  • są obecnie w kryzysie

Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. Wykorzystuje dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych dobierając techniki pracy do potrzeb i możliwości klienta.

Ważne jest dla niej zbudowanie bezpiecznej relacji opierającej się na empatycznej, akceptującej i autentycznej postawie.

Swoją pracę poddaje superwizji dbając o standardy wykonywanego zawodu.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów