Konsultacje, poradnictwo, pomoc we wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych. Praca z dorosłymi oraz z rodzinami. Tworzenie dedykowanych diet. Motywowanie i wspieranie w procesie wprowadzania zmian.