Konsultacje i poradnictwo psychiatryczne prowadzone przez lekarza psychiatrę.