Mediacje rodzinne są procedurą rozwiązywania konfliktów, w której bezstronna i neutralna osoba mediatora towarzyszy stronom w procesie zawierania porozumienia. Mediator pomaga w zdefiniowaniu spornych kwestii, określeniu potrzeb i interesów obu stron, a w efekcie w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.