Pomoc psychologiczna przez Internet, w formie poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji. Rodzaj wsparcia dedykowany szczególnie osobom, które nie mają dostępu do stacjonarnej pomocy psychologicznej, mieszkającym za granicą oraz osobom niepełnosprawnym.