Częste picie alkoholu przez młodzież w okresie dojrzewania i przez młodych dorosłych negatywnie wpływa na struktury i funkcje mózgu, ogranicza zdolności poznawcze i zwiększa ryzyko wystąpienia w przyszłości uzależnienia od alkoholu.

Choć powyższe stwierdzenie wydaje się być jasne i logiczne, picie alkoholu (także w młodym wieku) to nadal element kultury wielu społeczeństw. Utrzymuje się on mimo wielu sygnałów płynących od naukowców różnych dziedzin, dotyczących negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Dane wskazują między innymi, że aż 25% amerykańskich studentów upiło się co najmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.

Ponieważ naukowcy nieustannie badają wpływ alkoholu na zdrowie młodych ludzi, co jakiś czas pojawiają się kolejne dane i wnioski w tym obszarze. Tym razem w magazynie Frontiers in Psychology opublikowano analizę badań autorstwa Anity Cservenki, profesora psychologii na Oregon University. Cservenka wskazuje, że w okresie dojrzewania mózg znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. Młody człowiek rozwija się także na płaszczyźnie poznawczej, emocjonalnej i społecznej. To właśnie ten ostatni kontekst wskazany jest jako istotny we wszelkich analizach. Jeśli bowiem alkohol pełni silną rolę społeczną i jest obecny w wielu społecznych sytuacjach, w których uczestniczy młodzież, zwiększa się liczba osób pijących ryzykownie i nadużywających alkoholu.

Autorzy analizy przyjrzeli się sześciu obszarom, które mają określać wpływ alkoholu na rozwój młodej osoby. Odpowiednio był to: czas reakcji, pamięć operacyjna, uczenie się i pamięć długofalowa, podejmowanie decyzji, reagowanie na alkohol, przetwarzanie poznawczo-emocjonalno-społeczne. Według wyników analizy spożywanie znacznych ilości alkoholu przez młode osoby wyraźnie negatywnie wpływa na obszary mózgu odpowiedzialne między innymi za zapamiętywanie, koncentrację uwagi, uczenie się języków, samoświadomość i procesy, w które zaangażowane są: kora czołowa i przedczołowa. Picie alkoholu utrudnia młodemu mózgowi między innymi przyswajanie nowych słów i uczenie się nowych rzeczy.

Badacze prowadzą dalsze analizy w tym obszarze, jednak jednym głosaem podkreślają, jak ważne jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczące tego, jak szkodliwie wpływa na rozwój człowieka alkohol.

Daria Abramowicz