Asertywność to umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii i potrzeb bez naruszania praw innych ludzi. Świadomość własnych praw, którą daje nam postawa asertywna pozwala nam dbać o własną przestrzeń i budować relacje z innymi ludźmi oparte na partnerstwie, szacunku i poszanowaniu wzajemnym uczuć i poglądów.

Wiele osób sprowadza zachowania asertywne do zachowań egoistycznych lub do mówienia „Nie”, dlatego w opisie treningu chcemy przybliżyć, czym jest asertywność i w jaki sposób może ona zmienić nasze relacje z innymi ludźmi.

Czym jest asertywność? To przede wszystkim:

 • umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń
 • umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych
 • umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał
 • autentyczność
 • elastyczność zachowania
 • świadomość siebie (wad, zalet, opinii)
 • wrażliwość na innych ludzi
 • stanowczość

W relacji z innymi ludźmi osoba posiadająca postawę asertywną:

 • potrafi kontrolować własne emocje, co oznacza, że wyraża uczucia bez oceniania, atakowania drugiej osoby
 • nie ulega manipulacjom innych osób, szantażom emocjonalnym ani innym próbom wpływu emocjonalnego
 • przyjmuje krytykę i opinię
 • nie odczuwa lęku, poczucia winy, które paraliżują jej zachowanie i powodują, że przyjmuje postawę uległą lub agresywną
 • potrafi prosić i wyrażać życzenia bez poczucia winy
 • szanuje prawa, poglądy i uczucia innych nawet jeśli są one inne niż moje
 • realizuje założone przez siebie cele, chroni własne prawo do poglądów i uczuć pomimo nacisków innych osób i z uwzględnieniem praw innych
 • wyraża poprzez komunikowanie własnych uczuć i z poszanowaniem innych jak chce być traktowana przez nich
 • często bowiem inni nie wiedzą co czujemy i co myślimy i w efekcie domyślają się, zgadują lub przyjmują, że zgadzamy się z ich zachowaniem wobec nas
 • ma poczucie, że jest partnerem dla drugiej osoby i uznaje siebie za tak samo ważnego jak on
 • potrafi egzekwować swoje prawa i chronić je

W relacji z samym sobą osoba asertywna:

 • posiada adekwatny do rzeczywistości obraz własnej osoby
 • posiada umiejętność stawiania sobie konkretnych i realistycznych celów, dzięki świadomości własnych słabych i mocnych stron i własnych ograniczeń i kompetencji
 • w efekcie podejmuje działania, które są w zasięgu jego możliwości a tym samym doświadcza częściej uczucia satysfakcji niż rozczarowania wynikającego z braku realizacji założonych celów
 • akceptuje siebie
 • jest świadomy własnych ograniczeń i akceptuje je
 • daje sobie prawo do popełniania błędów

 

Monika Dreger

Założycielka Warszawskiej Grupy Psychologicznej