Naukowcy już od dawna podkreślają, jak ważne dla komfortu i jakości życia jest poczucie szczęścia. I choć subiektywne, będące skutkiem wielu różnych czynników, na każdego z nas ma „działać” podobnie. Dotychczas jednak wszelkie informacje na temat tego, że poczucie szczęścia korzystnie wpływa między innymi na zdrowie czy efektywność czytaliśmy wyłącznie w działach porad. Teraz mamy badania, które potwierdzają ten związek.

Wyniki analizy, które opublikowano na łamach Applied Psychology: Health and Well-Being wskazują, żę subiektywne poczucie szczęścia wyraźnie wpływa na zdrowie fizyczne. Dowodem ma być ponad 150 indywidualnych badań osób, które wzięły udział w analizie oraz weryfikacja ponad 50 badań naukowych prowadzonych w tym obszarze. Autorzy badania, psychologowie z University of Utah oprócz sformułowania głównego wniosku tłumaczą także skąd bierze się korelacja.

Wskazują na kilka kwestii. Po pierwsze, osoby szczęśliwe bardziej dbają o siebie w różnych kontekstach. Począwszy od zachowywania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (tzw. work-life balance), poprzez budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, na dbaniu o siebie w kontekście medycznym kończąc. Osoby, które charakteryzuje wyższy poziom szczęścia częściej wybierają też pozytywne wzorce aktywności i podejmują zachowania prozdrowotne.

Po drugie, szczęście pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu krwionośnego oraz na regulację hormonalną. Jest to więc typowo medyczny kontekst. Z kolei osoby charakteryzujące się lepszym zdrowiem fizycznym często lepiej czują się także pod kątem psychicznym. Te dwie kwestie są więc ze sobą nierozerwalnie związane. Badacze podkreślają, że choć obecnie pojawia się bardzo dużo informacji i porad dotyczących tego, w jaki sposób aktywność fizyczna czy regularne badania mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne, warto pamiętać o czymś jeszcze. Dbanie o równowagę emocjonalną, bycie blisko siebie, dążenie do osiągnięcia dobrostanu psychicznego także wpływa na to, jak fizycznie się czujemy i na jakość naszego życia w kontekście medycznym.

Daria Abramowicz