1. Porada online, zwana dalej e-poradą trwa do 50 minut, a jej koszt to 150 zł – 160 zł w zależności od wybranej opcji.
2. E-porad udzielają specjaliści Warszawskiej Grupy Psychologicznej. Istnieją trzy formy konsultacji online:
– konsultacja z psychologami i psychoterapeutami WGP
– konsultacja z Moniką Dreger – założycielką WGP, koordynatorem zespołu psychologów i psychoterapeutów, doświadczonym psychologiem i mediatorem rodzinnym
3. Konsultacje online prowadzone w ramach działalności WGP są poradami psychologicznymi, a nie psychoterapią.
4. W przypadku odwołania wizyty przez klienta najpóźniej na trzy dni przed konsultacją WGP zwraca koszt konsultacji. W przypadku odwołania e-porady w późniejszym terminie, koszty nie zostaną zwrócone.
5. WGP zastrzega sobie prawo do przerwania rozmowy w dowolnym momencie, bez zwracania klientowi poniesionych kosztów, w przypadku nadużywania wulgaryzmów, obrażania osoby konsultującej, propagowania treści pornograficznych czy naruszenia powszechnych zasad wzajemnego szacunku.
6. E-porada prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Skype, z wykorzystaniem oficjalnych profili WGP: „warszawskagrupapsychologiczna”, „warszawskagrupapsychologiczna1” oraz „warszawskagrupapsychologiczna2”. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści przekazywane poprzez inne, nieoficjalne i niepotwierdzone przez WGP profile.
7. E-porada udzielana jest wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania (telefonicznie lub mailowo) oraz jego opłaceniu wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu WGP.
8. WGP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji i jej złą jakość leżące po stronie klienta (zbyt słabej jakości sprzęt, zbyt wolne łącze internetowe, brak kamery, słuchawek lub głośników).
9. WGP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z łączem internetowym wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie dostawcy sieci.
10. WGP nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników/klientów.
11. Każda osoba korzystająca z e-porady WGP zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i przepisów prawa polskiego.