1. Spotkanie online, zwana dalej e-spotkaniem trwa do 50 minut, a jej koszt to 170 zł – 180 zł w zależności od wybranego specjalisty.
2. E-spotkania prowadzą specjaliści Warszawskiej Grupy Psychologicznej. Istnieją trzy formy konsultacji online:
– konsultacja z wybranym psychologiem / psychoterapeutą WGP
– konsultacja z Moniką Dreger – założycielką WGP, koordynatorem zespołu psychologów i psychoterapeutów, doświadczonym psychologiem i mediatorem rodzinnym, która podczas konsultacji rekomenduje konkretnego specjalistę do prowadzenia terapii.
3. E-spotkanie  należy opłacić przed spotkaniem. W przypadku odwołania wizyty przez klienta najpóźniej na trzy dni przed konsultacją WGP zwraca koszt spotkania. W przypadku odwołania e-spotkania w późniejszym terminie, koszty nie zostaną zwrócone.
4. WGP zastrzega sobie prawo do przerwania rozmowy w dowolnym momencie, bez zwracania klientowi poniesionych kosztów, w przypadku nadużywania wulgaryzmów, obrażania osoby konsultującej, propagowania treści pornograficznych czy naruszenia powszechnych zasad wzajemnego szacunku.
5. E-spotkanie prowadzone jest głównie za pośrednictwem aplikacji Skype, z wykorzystaniem oficjalnych profili WGP: „warszawskagrupapsychologiczna”, „warszawskagrupapsychologiczna1” oraz „warszawskagrupapsychologiczna2” lub indywidualnych profili specjalistów WGP. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści przekazywane poprzez inne, nieoficjalne i niepotwierdzone przez WGP profile.
6. E-spotkanie odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania (telefonicznie lub mailowo) wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu WGP oraz jego opłaceniu.
7. WGP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji i jej złą jakość leżące po stronie klienta (zbyt słabej jakości sprzęt, zbyt wolne łącze internetowe, brak kamery, słuchawek lub głośników).
8. WGP zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z łączem internetowym wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie dostawcy sieci.
9. WGP nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania danych użytkowników/klientów.
10. Każda osoba korzystająca z e-spotkania WGP zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i przepisów prawa polskiego.