Prowadzimy terapię dzieci, które mają orzeczenie.

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo dla rodziców/opiekunów dzieci ze spectrum.

Prowadzimy konsultacje dla rodziców/opiekunów, którzy podejrzewają, że ich dziecko może być w spectrum.

Konsultacje i terapie prowadzi Magdalena Rowicka