Podejmiemy współpracę z psychoterapeutą.

Warunkiem podjęcia współpracy jest ukończona szkoła psychoterapii lub nauka na ostatnim roku.

Poszukujemy także psychologów dziecięcych oraz psychiatry

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Prosimy o przesyłanie CV na adres: sekretariat@wgp.org.pl i wpisanie w temacie wiadomości: „Psychoterapeuta”
Nie odsyłamy niewykorzystanych ofert.

Prosimy o dołączenie do nadsyłanych ofert klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”