Jeśli dziecko nie uczęszcza do naszej poradni na spotkania z psychologiem, przed przystąpieniem do grupy, rodzice muszą odbyć konsultację wstępną z psychologiem prowadzącym grupę.