Zawodnicy, trenerzy i rodzice stają się coraz bardziej świadomi tego, jak istotna jest rola psychiki w sporcie. Przygotowanie mentalne jest ważne nie tylko w trakcie rywalizacji sportowej, ale także w innych obszarach funkcjonowania. Psychologia daje narzędzia do wspierania sportowców również w trakcie leczenia urazu, radzenia sobie z wyzwaniami i kryzysami pojawiającymi się w trakcie kariery sportowej oraz w życiu pozasportowym.

Psychologia sportu wykorzystuje teorie i techniki zaczerpnięte z psychologii w celu poprawy osiągnięć oraz osobistego rozwoju osób uprawiających sport – na różnych etapach. Wspiera także rodziców i trenerów. Najistotniejszym jej celem jest podnoszenie poziomu osiągnięć sportowca. Chodzi o to, aby zawodnik rozwinął takie umiejętności, które pozwolą mu maksymalnie wykorzystać własny potencjał.

W pracy z zawodnikami i trenerami wykorzystuje się wybrane elementy psychologii ogólnej, poznawczo-behawioralnej, osobowości, ale też techniki relaksacyjne, wizualizacyjne i motywacyjne oraz trening uważności. Psycholog sportowy zajmuje się diagnostyką i monitoringiem psychologicznym, jest konsultantem i doradcą dla trenerów i rodziców, a przede wszystkim zajmuje się szeroko pojętą psychoedukacją i wsparciem sportowców, w celu zbudowania pozytywnej i efektywnej postawy sportowej.

Program wsparcia w zakresu psychologii w sporcie

Zapraszamy zawodników, rodziców, trenerów i kluby oraz związki sportowe do skorzystania ze wsparcia w zakresie psychologii w sporcie. Pracując w szerokim zespole psychologów i psychoterapeutów różnych specjalności proponujemy pomoc i wsparcie w obszarze:

 • Stosowania treningu mentalnego (rozwoju umiejętności koncentracji, wizualizacji, relaksacji itp.)
 • Radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Komunikacji i asertywności
 • Budowania pewności siebie i radzenia sobie z presją i oczekiwaniami otoczenia
 • Motywacji i samooceny
 • Powrotu do sportu po urazach
 • Wsparcia w kryzysie związanym z uprawianiem sportu
 • Treningu uważności (mindfulness)

Chcąc odpowiedzieć na potrzeby środowiska sportowego dotyczące przygotowania mentalnego i psychologii w sporcie, stworzyliśmy w Warszawskiej Grupie Psychologicznej specjalistyczny program rozwoju i wsparcia. W jego zakresie proponujemy Państwu następujące formy współpracy:

 • Spotkania indywidualne dla zawodników, trenerów, rodziców
 • Konsultacje psychologiczne online w ramach programu e-pomocy Warszawskiej Grupy Psychologicznej
 • Wykłady w klubach, grupach oraz związkach sportowych (dla zawodników, rodziców, trenerów)
 • Zajęcia grupowe – w formie warsztatów i treningów dla zawodników w grupach sportowych
 • Szkolenia z zakresu psychologii w sporcie dla trenerów
 • Stała współpraca z klubami, grupami i związkami sportowymi – opieka psychologiczna
 • Konsultacje z psychologami i psychoterapeutami różnych specjalności z zespołu Warszawskiej Grupy Psychologicznej

Koordynatorem programu jest Daria Abramowicz.