Dorota Kotowicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu PTTPB: 697). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Odbyła liczne dodatkowe szkolenia, m.in.:

 • Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób LGBT
 • Racjonalna Terapia Zachowania I
 • Wprowadzenie do terapii ACT
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności
 • Terapia poznawczo-behawioralna w zaburzeniach odżywiania
 • Psychologiczne aspekty traumy dorosłych.

Poszerza także swoją wiedzę w obszarze terapii schematów.

Doświadczenie zdobywała na oddziałach dziennych i stacjonarnych klinik psychiatrycznych oraz w centrach zdrowia psychicznego w Krakowie i Poznaniu. Współpracowała także z organizacjami pozarządowymi, gdzie zajmowała się szeroko rozumianą pomocą rodzinie oraz prowadziła treningi funkcji poznawczych dla seniorów. Pracuje w Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych (w tym osób starszych) zarówno hetero-, jak i homoseksualnych.

Obszary pracy terapeutycznej:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu
 • przemoc (zarówno doświadczanie, jak i stosowanie przemocy)
 • szeroko pojęte trudności w codziennym funkcjonowaniu, związane m.in. ze stresem, czy z relacjami międzyludzkimi

W swojej pracy skupia się na stworzeniu bezpiecznej i przyjaznej atmosfery, sprzyjającej trafnej diagnozie problemu, oraz wprowadzeniu technik pracy przynoszących stosunkowo szybką poprawę codziennego funkcjonowania, stanowiącą bazę do pracy nad osiągnięciem trwałych efektów.

Jako psycholog i psychoterapeuta kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów