Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą szereg konsekwencji przekładających się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań jednego lub obojga rodziców, odrzucenia czy braku jednolitego systemu…

Czytaj więcej