Każdy, kto sięga po jedzenie pod wpływem stresu i napięcia emocjonalnego dobrze zna zjawisko objadania się. Nie można go przezwyciężyć wytężając silną wolę, czy stosując jakąś dietę. Sięga się po jedzenie doświadczając smutku, złości, winy lub krzywdy. Kolejne próby, diety i brak efektów podkopują wiarę w siebie i zwiększają poczucie wstydu. Jeśli masz za sobą podejmowanie nieskutecznych wysiłków w celu redukcji wagi, gdy stosowałaś różne diety, ale żadna z nich nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, czujesz zniechęcenie i tracisz wiarę w siebie. Jeśli często zajadasz stres i nieprzyjemne emocje, gdy jedzenie jest dla Ciebie nagrodą i często jedyną formą relaksu, ta grupa jest dla Ciebie.

Celem grupy terapeutycznej jest:

  • nauka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i nieprzyjemnymi stanami emocjonalnymi
  • nauka relaksacji w sytuacjach stresu dnia codziennego
  • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, poznanie trików żywieniowych w sytuacji objadania się
  • zmiana zachowań sprzyjających nadmiernemu jedzeniu
  • zatrzymanie obsesyjnego myślenia dotyczącego spożywanych produktów, pokonywanie napadów objadania się
  • zatrzymanie zachowań autodestrukcyjnych: wymiotów, przeczyszczania się, stosowania kompulsywnych zachowań w celu redukcji masy ciała
  • pokonywanie sytuacji wyzwalających napady jedzenia, praca nad poczuciem wstydu i winy
  • praca nad akceptacją siebie i swojej sylwetki
  • praca nad świadomością własnych potrzeb emocjonalnych oraz ich zaspokajaniem
  • praca nad redukcją perfekcjonizmu i nadodpowiedzialności
  • wzmacnianie poczucia sprawczości i odwagi w realizacji siebie
  • nauka asertywnych zachowań, szanowania siebie i stawiania granic
  • poznanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów
  • rozwiązywanie trudności w relacjach rodzinnych
  • kształtowanie bliskich relacji interpersonalnych
  • budowanie poczucia wartości i pewności siebie

W grupie osób doświadczających podobnych trudności, w atmosferze zrozumienia i akceptacji łatwiej zrozumiesz swoje doświadczenia. W otoczeniu życzliwych i rozumiejących Cię osób nauczysz się radzić sobie z objadaniem się, ponadto wypracujesz bardziej konstruktywne metody rozwiązywania wielu życiowych trudności. Dzięki udziałowi w spotkaniach stopniowo nauczysz się regulować swoje emocje bez potrzeby objadania się. Zapraszamy Cię na spotkania grupy terapeutycznej dla osób z problemem emocjonalnego objadania się. Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na spotkanie konsultacyjne.

Prowadzący: Ewa Miturska psycholog, pedagog, psychoterapeuta CBT, psychoterapeuta systemowy, doktorantka Wydziału Psychologii UW, trener umiejętności psychospołecznych, specjalista interwencji kryzysowej, specjalista przeciwdziałania przemocy, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia

Termin i miejsce: spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki w godzinach 19.00 – 21.00, w placówce WGP Czerska (Dolny Mokotów) przy ul. Czerskiej 18 lok. 130. Grupa spotykać się będzie przez 6 miesięcy. Termin pierwszego spotkania zostanie wyznaczony po zebraniu wystarczającej liczby chętnych.

Koszty: koszt spotkania konsultacyjnego: 100 zł. Koszt spotkania grupy: 80 zł/spotkanie, płatne z góry za miesiąc

Informacje i zapisy: 22 402 88 89 lub info@wgp.org.pl