Zuzanna Kwissa-Gajewska

Prowadzi terapię indywidualną krótko- i długoterminową dla osób dorosłych będących w kryzysie życiowym związanym z trudnymi wydarzeniami (żałoba, trudności w związku, przemoc, mobbing, wypalenie zawodowe). Udziela również pomocy w obszarze rozwoju osobistego, formułowania celów życiowych i wprowadzania korzystnych zmian życiowych, rozwijania zasobów osobistych, stawiania granic.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, doktor nauk humanistycznych. Swoją aktywności naukową i dydaktyczną prowadzi w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii oraz predyktorów efektywnego radzenia sobie ze stresem wywołanego chorobą somatyczną.

Doświadczenie zawodowe w zakresie interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej zdobywała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia i punkcie konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa-Ochota. Staż kliniczny odbywała w Oddziale XX Dziennym Psychiatrycznym, domu dziecka i świetlicy socjoterapeutycznej.

W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii psychodynamicznej (w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym) i krótkoterminowej (I stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu).

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów