Nina Grabowska

Psycholog, doradca zawodowy.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła studia podyplomowe Job coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i profesjonalną aktywizację zawodową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz kurs Studium Podejścia Zintegrowanego NVC (Porozumienie bez Przemocy) – TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych (szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna). Zajmowała się głównie indywidulanym poradnictwem psychologicznym dla dzieci i młodzieży oraz rodziców.  W poradnictwie psychologicznym koncentrowała się głównie na udzielaniu wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Systematycznie rozwija swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w różnych formach kształcenia.

W pracy doradcy zawodowego stosuje metody coachingu oraz korzysta z metod i narzędzi nawiązujących do obszaru psychologii rozwojowej i psychologii osobowości.

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów