Mateusz Puchowski

Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Pedagogiki, ze specjalizacją Resocjalizacja. Pedagog, pracujący z trudną młodzieżą, rodzicami i kadrą pedagogiczną. Absolwent Studium Terapii Uzależnień.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne dotyczące:

 • umiejętności wychowawczych
 • problemów wychowawczych młodzieży w okresie adolescencji
 • motywowania młodzieży
 • niepowodzeń szkolnych
 • kierowania konfliktem przez mediacje i negocjacje

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych

Prowadzi spotkania indywidualne i grupowe o charakterze wsparcia i edukacji dla:

 • uzależnionych
 • współuzależnionych
 • rodziców osób szkodliwie używających i uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Prowadzi także grupy zapobiegania nawrotom oraz spotkania motywujące do podjęcia terapii.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako:

 • Street Worker na warszawskich ulicach, zajmując się młodzieżą eksperymentującą z narkotykami oraz osobami prostytuującymi się i uzależnionymi
 • Terapeuta w ośrodkach dziennych dla dzieci i młodzieży, uzależnionej od środków psychoaktywnych,
 • Stażysta w ośrodkach dziennych i stacjonarnych dla dorosłych, uzależnionych od substancji psychoaktywnych i w punktach substytucyjnych.

Pedagog szkolny w gimnazjum integracyjnym. Wolontariusz w ośrodku szkolno wychowawczym.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych terapeutów uzależnień