Marzena Zajdel-Bachta

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie integracyjnym. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czteroletnie, całościowe szkolenie podyplomowe przy Instytucie Psychologii Zdrowia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Ukończyła liczne szkolenia prowadzone m.in. przez Labolatorium Psychoedukacji, Polski Instytut Eriksonowski. Dwunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując m. in. z placówką kliniczną Instytutu Psychologii Zdrowia, ośrodkami pomocy rodzinie, SWPS , obecnie Enel-Med.

Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym, korzystając z dorobku różnych szkół psychoterapii w zależności od rodzaju trudności doświadczanych przez klienta. Pomaga osobom doświadczającym trudności w różnych sferach życia związanych z kryzysem (choroba, utrata bliskiej osoby, trudności w relacjach, wypalenie zawodowe), pomaga w adaptacji do zmian życiowych.

Pracuje z parami, osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, z osobami które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA), chorującymi przewlekle oraz z problemami psychosomatycznymi. Praca pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP, w trakcie procesu certyfikacji PTP i EAP.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów