Małgorzata Ruszkowska-Górnik

Psycholog, psycholog sportu, terapeuta TSR

 

Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu  systemowej pracy psychoterapeutycznej z pacjentem indywidualnym i z rodzinami, studia podyplomowe z psychologii sportu na warszawskim AWF-ie, dwustopniowe szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązywaniach – TSR oraz dwuletnie szkolenie trenerów umiejętności psychospołecznych. Obecnie jest w trakcie czteroletniej szkoły Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziale onkologii dzieci i młodzieży oraz w fundacji działającej na rzecz chorych onkologicznie. Oprócz indywidualnej pracy z chorymi i ich rodzinami prowadziła licznej projekty jak również koordynowała pracę wolontariuszy. Przeprowadziła wiele szkoleń i była prelegentką na konferencjach medycznych.

Obecnie pracuje w ponadpodstawowej szkole mistrzostwa sportowego gdzie pełni rolę psychologa szkolnego i psychologa sportu. Prowadzi indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, którzy:

  • doświadczają smutku, lęku niepokoju,
  • mają poczucie niskiej samooceny, stany depresyjne, depresję,
  • znajdują się w sytuacji okołorozwodowej,
  • dostali diagnozę o chorobie onkologicznej oraz są w trakcie leczenia onkologicznego,
  • są bliskimi osób chorych onkologicznie,
  • mają problemy w kontaktach w relacjach z innymi.

Pracuję również z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych, którzy chcieliby otrzymać wsparcie mentalne oraz tych, którzy chcieliby poczuć się lepiej podczas trenowania i zawodów. Wspiera sportowców w odkrywaniu i doskonaleniu umiejętności psychologicznych przydatnych w sporcie oraz poza nim.

Pracuje pod stałą superwizją.

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów