Katarzyna Reiss-Duran

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalizacja psychologia kliniczna, szkolenie zaawansowane Terapii Skoncentrowanej Na Rozwiązaniach STSR oraz studia podyplomowe Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej. Jest terapeutą Play Therapy, Praktykiem metody Kids’ Skills. Certyfikowanym Trenerem TUS I-szego i II-giego stopnia, Trenerem Umiejętności Psychospołecznych oraz Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży klinicznych w Szpitalu Wolskim oraz Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także podczas pracy w poradniach, szkołach i przedszkolach.

Obecnie, oprócz praktyk w gabinecie terapeutycznym, pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Centrum Zdrowia Dziecka.

Pracuje z dziećmi oraz nastolatkami:

 • Znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (narodziny rodzeństwa, przeprowadzka, hospitalizacja, choroba somatyczna lub psychiczna  rodzica czy innej bliskiej osoby, konflikty między rodzicami, rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej, przemoc emocjonalna lub fizyczna, przebywanie poza domem więcej niż 9 godzin dziennie),
 • Prezentującymi niepokojące zachowania (nieśmiałość, smutek, brak zabawy, agresja, rozdrażnienie, wycofywanie się z kontaktu, trudności w relacjach z rówieśnikami, niskie kompetencje społeczne, kłótnie z rodzeństwem, trudności adaptacyjne),
 • Zaburzeniami rozwojowymi, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Aspergera, mutyzmem, ADHD, zaburzeniami lękowymi,
 • Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców

Swoją pracę poddaje superwizji.

Ukończyła liczne szkolenia i kursy doszkalające min. :

 • Self-reg dla specjalistów;
 • Objawy psychosomatyczne dzieci i młodzieży. Szkolenie dla profesjonalistów;
 • Psychokosmos-psychoterapia CBT zintegrowana z bajkoterapią;
 • Zaparcia nawykowe i moczenie. Szkolenie dla profesjonalistów;
 • Diagnoza Psychologiczna Rodziny;
 • Podejście Skoncentrowana na Rozwiązaniach w terapii uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży;
 • Kryzys psychiczny- lęk. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach ;
 • Stosowana Analiza Zachowani;
 • Terapia uzależnień

Prowadzi spotkania także po hiszpańsku.

Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychoterapeutów