Katarzyna Kawka

Psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej i Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Uczestniczyła w szkoleniach:

  • Zaburzenia osobowości – osobowość typu borderline”
  • Zaburzenia w komunikacja interpersonalnej
  • Trening asertywności symbolicznej

ukończone w Ośrodku INTRA, a także:

  • Psychologiczne aspekty wypalenia zawodowego
  • Stres a jego wpływ na rozwój osobowości

Doświadczenie zdobywała w trakcie stażu psychoterapeutycznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Dzieci i Młodzieży. Od 2007r. w ramach wolontariatu, prowadzi terapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

Prowadzi terapię indywidualną i pomocą psychologiczną głównie osób dorosłych. Pracuje w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym. W swojej pracy korzysta także z elementów innych szkół psychoterapii. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Prowadzi warsztaty z zakresu: komunikacji interpersonalnej, motywacji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, autoprezentacji, rozwoju osobistego. Koordynuje projekty szkoleniowe od strony merytorycznej.

Przez 3 lata związana się z Fundacją „Naszym Dzieciom”, jako wolontariusz, gdzie prowadziła warsztaty z zakresu min.: komunikacji, autoprezentacji, twórczości. Współpracowała z firmami szkoleniowymi, gdzie koordynowała projekty szkoleniowe dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie koordynuje projekty szkoleniowe społeczne dofinansowane z EFS-u

Terapia jest dla mnie spotkaniem człowieka ze swoim światem, emocjami i przeżyciami. Jako terapeuta jestem towarzyszem w podróży do zmiany, poznania siebie, nadawania sensu i znaczenia. Każdy krok w tej podróży zbliża do odkrycia własnego potencjału. Szczególnie bliska w mojej pracy jest dla mnie postawa wspierająca i empatyczna. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów