Katarzyna Browarska

Absolwentka psychologii specjalność kliniczna na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, oligofrenopedagogiki,  szkolenie podstawowe Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin w WTTS oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Swoje doświadczenie jako psycholog zdobywała podczas stażu w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, Stowarzyszeniu Karan oraz w szkołach podstawowych. W swojej pracy łączy różne perspektywy: wartości rodzicielstwa bliskości, terapii systemowej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii akceptacji i zaangażowania, neurobiologii.  Prowadzi konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami i kryzysami.

Ukończyła szkolenia z metody Kid’s Skills-Dam Radę, Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży, Nastolatek a zaburzenie osobowości borderline, Nastolatek a depresja, Pacjent z doświadczeniem traumy z dzieciństwa, Praktyczne metody pracy z traumą relacyjną u dzieci i nastolatków oraz Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów