Kamila Biernacka-Nowak

Ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej w SWPS Uniwersytecie Psychospołecznym w Warszawie, Studium Pedagogiczne w SWPS w Warszawie oraz czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Jest dyplomowanym psychoterapeutą, pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej.

W trakcie studiów zrobiła specjalizację z :

 • Seksuologii klinicznej
 • Terapii uzależnień oraz zaburzeń nerwicowych

Odbyła staże kliniczne w Szpitalu Bródnowskim oraz Poradni Seksuologicznej przy Szpitalu Nowowiejskim.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.:

 • Przeciwdziałania przemocy
 • Profilaktyki uzależnień
 • Mediacji i negocjacji
 • Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja procedury Niebieskich Kart
 • Przyczyn agresji i depresji u dzieci i młodzieży
 • Przemocy seksualnej wobec dzieci
 • Pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Programach i strategiach terapii DDA
 • Pracy z ciałem w psychoterapii

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, pełniąc przez 4 lata funkcję Sądowego Kuratora Społecznego, w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie prowadziła wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci. Współpracowała także z Fundacją „IKA” w Warszawie, gdzie przez 5 lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy oraz dorosłych dzieci alkoholików, a także kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym. Przez dziesięć lat pracowała jako psycholog w Gimnazjum, obecnie pracuje jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie diagnozuje problemy oraz prowadzi wsparcie indywidualne dla młodzieży szkół średnich. Udziela także wsparcia i porad ich rodzinom.

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodych dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, niskiej samooceny, depresji, lęków, trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Placówka: WGP Czerska Sprawdź innych psychoterapeutów