Justyna Wiktoruk

Psycholog, pedagog pracujący z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży (CBT).

Jest realizatorką Treningu Pewności Siebie oraz Treningu Umiejętności Społecznych. Ponadto ustawicznie podnosi kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi a także z rodzinami.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych (szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) oraz w środowiskach otwartych i placówkach wychowawczych (świetlica socjoterapeutyczna).
Pracuje z osobami:

  • doświadczającymi trudności emocjonalnych,
  • prezentującymi trudności wychowawcze,
  • prezentującymi trudności szkolne,
  • z trudnościami adaptacyjnymi,
  • z trudnościami wynikającymi z zaburzeń lub opóźnień rozwojowych.

Prowadzi diagnozę, terapię, zajęcia profilaktyczne oraz psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ponadto realizuje szkolenia, warsztaty, pogadanki i konsultacje skierowane do rodziców a także specjalistów.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Placówka: WGP Czerska Placówka: WGP Wróbla Sprawdź innych psychologów pracujących z młodzieżą Sprawdź innych psychoterapeutów